Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Croatian accession to the European Union : facing the challenges of negotiations : third volume [tisak] / editor Katarina Ott. - Zagreb : Institute of Public Finance : Friedrich Ebert Stiftung, 2005. ISBN 953-6047-58-6.
242 Croatian economic survey [tisak] / Institute of Economics, Ministry of Finance. - Zagreb : Institute of Economics : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, 1994- . ISSN 1330-4860.
243 Croatian Guarantee Agency's programme for development of small entrepreneurs [tisak] / Croatian Guarantee Agency - HGA. - Zagreb : HGA, 1995.
244 Croatian tax system : (as of September 2014.) [e-dokument] / Institute of Public Finance. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2014.
245 Currency crisis : theory and practice with application to Croatia [tisak + e-dokument] / Ivo Krznar. - Zagreb : Croatian National Bank, 2004. - (CNB working papers ; 12).
246 Currency crisis: theoretical and empirical overview of the 1990's [tisak + e-dokument] / Ante Babić, Ante Žigman. - Zagreb : Croatian National Bank, 2001. - (CNB surveys ; 5).
247 Decentralization in the Republic of Croatia - a city budget in the period from 1996 to 2000 [e-dokument] / Mihaela Pitarević. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2003. - (Occasional paper ; no. 16).
248 Declaration of commitment to "The European Charter for researchers" and "The Code of Conduct for the recruitment of researches" [e-dokument] / Institute of Public Finance. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2010.
249 Deklaracija o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2010.
250 Deklaracija o unaprjeđenju rada Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu [e-dokument] / Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu. - Zagreb : Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu, 2011.
251 Delayed Credit Recovery in Croatia: Supply or Demand Driven? [e-dokument] / Mirna Dumičić, Igor Ljubaj. - Zagreb : Croatian National Bank, 2017. - (CNB working papers ; 45).
252 Deset godina dodjele nagrade najuspješnijim poduzetnicima u RH : Zlatna bilanca [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2018.
253 Deset godina tranzicije : središnje bankarstvo u srednjoeuropskim i istočnoeuropskim državama (uključujući baltičke države) [tisak + e-dokument] / Warren Coats, Marko Škreb. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002. - (HNB Pregledi ; 12). ISSN 1332-2168.
254 Deseto izvješće o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
255 Determinante strategija prilagodbe troškova rada tijekom krize - rezultati ankete iz Hrvatske [e-dokument] / Marina Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. - (HNB Istraživanja ; 54). ISSN 1334-0077 (online).
256 Determinants of Labour Cost Adjustment Strategies during the Crisis - Survey Evidence from Croatia [e-dokument] / Marina Kunovac. - Zagreb : Croatian National Bank, 2015. - (CNB working papers ; 42).
257 Development strategy of public internal financial control in the Republic of Croatia [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2005.
258 Deveto izvješće o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
259 Digitalizacija - rezultati ankete hrvatskih banaka u 2019 [e-dokument] / Slaven Smojver, Ivana Jolić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Pregledi ; 48). ISSN 1334-0085 (online).
260 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ-a : o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost [tisak] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2007. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava).
261 Distribucija imovine kućanstava u Hrvatskoj [e-dokument] / Marina Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Istraživanja ; 57).
262 Dječji proračun : metodološki priručnik [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
263 Dobit hrvatskih osoba ostvarena u inozemstvu [tisak] / priredili Dalibor Legac, Željko Martinović. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
264 Dodatak br. 1 Memoranduma o suglasnosti između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje - (Odluka o objavi Dodatka br. 1 Memoranduma o suglasnosti između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje , NN-MU 005/2008).
265 Dodatak br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Uredba o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu, NN-MU 008/2017).
266 Dodatak br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2013. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Uredba o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2013. godinu, NN-MU 008/2017).
267 Dodatni pojedinačni program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora - Program e-learning u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2022. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
268 Dodatni pojedinačni program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora - Stručno savjetovanje ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
269 Dodatni protokol između Republike Hrvatske i Češke Republike o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Češke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja - (Uredba o objavi Dodatnog protokola između Republike Hrvatske i Češke Republike o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Češke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, NN-MU 010/2008). NE VAŽI!.
270 Does Croatia need risk-based deposit insurance premia? [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB surveys ; 10).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655