Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

61 Cestovna vozila hrvatske policije od 1913. do 2013. [e-dokument] = Croatian Police Motor Vehicles 1913 - 2013 / [autor Željko Jamičić ; fotografi Ljubo Gudelj... [et al.]]. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2014. ISBN 978-953 -161-284-5.
62 Cestovni pojas ceste D57 : Vukovarsko-srijemska županija [e-dokument] / Zdenko Vuk. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
63 Cestovni pojas ceste Prapratno - državna granica u Općini Konavle : Dubrovačko-neretvanska županija [e-dokument] / Nikola Krešo. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
64 Cestovni pojas D27 od zaselka Vrankovići do naselja Budak : Zadarska županija [e-dokument] / Ljubica Prčić. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
65 Cestovni pojas D33 uz brdo Lisnicu : Šibensko-kninska županija [e-dokument] / Ljubica Prčić. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2012. - (Idejni projekt pretraživanja ).
66 Cestovni pojas D504 u naselju Prijeboj : Ličko-senjska županija [e-dokument] / Luka Janči. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2010. - (Idejni projekt razminiranja).
67 Cestovni pojas D59 na području naselja Lađevci : Šibensko-kninska županija [e-dokument] / Željko Jurič. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
68 Cestovni pojas DC 424 : Zadarska županija [e-dokument] / Željko Jurič. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt razminiranja).
69 Cestovni pojas državne ceste D6 na području Čemerničke Krčevine i D31 na području Pokupske Slatine : Sisačko-moslavačka županija [e-dokument] / Anita Jakovović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
70 Cestovni pojas makadamske ceste Trnava - Cernička Šagovina : Brodsko-posavska županija [e-dokument] / Zdenko Vuk. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2009. - (Dopunski projekt pretraživanja i razminiranja).
71 Cestovni pojas s proširenjima, od naselja Glavace do naselja Dabar u Gradu Otočcu : Ličko-senjska županija [e-dokument] / Luka Janči. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt razminiranja).
72 Cestovni pojas Sveti Rok - Jasenice i šuma na području Lišćane drage, Brina te u naselju Staro Selo : Ličko-senjska županija [e-dokument] / Ivica Perković. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2012. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
73 Cestovni pojas Ž5166 na prijevoju Mali Alan u PP Velebit, II. dio : Zadarska županija [e-dokument] / Hrvatski centar za razminiranje. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2012. - (Idejni projekt razminiranja).
74 Cestovni pojas Ž6021 od križanja s Ž6014 do zaselka Potkosa : Zadarska županija [e-dokument] / Ljubica Prčić. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2009. - (Idejni projekt razminiranja).
75 Cestovni pojas ŽC 5166 na dionici Sv. Rok - Jasenice : Zadarska županija [e-dokument] / Željko Jurič. - Zadar : Hrvatski centar za razminiranje, 2013. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
76 Cestovni pojas ŽC 5166 na dionici Sv. Rok - Jasenice, Mala Bobija i Maričići : Zadarska županija [e-dokument] / Anita Jakovović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2016. - (Idejni projekt razminiranja).
77 Cestovni pojas ŽC4257 Osijek - Bilje i područje Kerilo : Osječko-baranjska županija [e-dokument] / Zdenko Vuk. - Osijek : Hrvatski centar za razminiranje, 2012. - (Idejni projekt pretraživanja ).
78 Cestovni pojas ŽC5166 na prijevoju Mali Alan u PP Velebit : Zadarska županija [e-dokument] / Ljubica Prčić. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2012. - (Idejni projekt razminiranja).
79 CFIIV "Ivan Vučetić" : brošura [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije ; Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić". - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije ; Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić", 2011- .
80 Cjelokupan MSP Grada Orahovice : Virovitičko-podravska županija [e-dokument] / Vlasta Kosovel Novak. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt razminiranja).
81 Cjelokupan MSP Grada Orahovice II. dio : Virovitičko-podravska županija [e-dokument] / Vlasta Kosovel Novak. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2012. - (Idejni projekt razminiranja).
82 Cjelokupni MSP na području općina Barilović i Generalski Stol : Karlovačka županija [e-dokument] / Siniša Jambrović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2017. - (Idejni projekt razminiranja).
83 Cjelokupni MSP na području Općine Ernestinovo : Osječko-baranjska županija [e-dokument] / Siniša Jambrović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt pretraživanja ).
84 Cjelokupni MSP na poluotoku Pelješcu : Dubrovačko-neretvanska županija [e-dokument] / Siniša Jambrović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2008. - (Idejni projekt pretraživanja ).
85 Cjelokupni MSP Općine Erdut : Osječko-baranjska županija [e-dokument] / Siniša Jambrović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2009. - (Idejni projekt pretraživanja ).
86 Cjelokupni MSP u općini Konavle, I. dio : Dubrovačko-neretvanska županija [e-dokument] / Ljubica Prčić. - Zadar : Hrvatski centar za razminiranje, 2013. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
87 Cjelokupni MSP u općini Konavle, II. dio : Dubrovačko-neretvanska županija [e-dokument] / Ljubica Prčić. - Zadar : Hrvatski centar za razminiranje, 2013. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
88 Cjelokupni MSP u općini Konavle, III. dio : Dubrovačko-neretvanska županija [e-dokument] / Ljubica Prčić. - Zadar : Hrvatski centar za razminiranje, 2013. - (Idejni projekt razminiranja).
89 Cjelokupni MSP u općini Konavle, IV. dio : Dubrovačko-neretvanska županija [e-dokument] / Ljubica Prčić. - Zadar : Hrvatski centar za razminiranje, 2013. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
90 COVID i kriminalitet u 2020. : komentar pokazatelja sigurnosti u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655