Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

31 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Hrvatskog geološkog instituta [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2014.
32 Aladin : operativna numerička prognoza vremena [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod, Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj, Služba za meteorološka istraživanja i modeliranja. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, [2013.].
33 Aménagement des zones côtieres en Croatie [tisak] / rédacteurs Andrija Randić et Ivica Trumbić. - Zagreb : Direction d'etat chargee de la protection de la nature et de l'environnement Republique de Croatie, 1998. ISBN 953-6429-17-19.
34 Analiza ankete provedene u Nacionalnom parku "Krka" 2017. [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2018.
35 Analiza ankete provedene u Nacionalnom parku "Krka" 2018. [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2018.
36 Analiza izvješća o ostvarivanju godišnjih programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini za 2018. godinu [e-dokument] / Ana Miletić . - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 2019.
37 Analiza proljeća 2022. godine po tipovima vremena [e-dokument] / Dunja Plačko-Vršnak, Marija Mokorić, Krunoslav Mikec. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2022.
38 Analiza rezultata praćenja kvalitete zraka na VV [vojno vježbalište] "E. Kvaternik" u Slunju u ... godini [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod, Služba za kakvoću zraka, Odjel Kemijski laboratorij. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2009- .
39 Analiza stanja prirode u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2008. - 2012. [e-dokument] / autori: Margareta Aničić... [et al.]. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2014.
40 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Saborsko za .... godinu [e-dokument] / Općina Saborsko, Općinsko vijeće. - Saborsko : Općina Saborsko, 2021-.
41 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Saborsko u .... godini [e-dokument] / Općina Saborsko, Općinsko vijeće. - Saborsko : Općina Saborsko, 2014-.
42 Analiza sustava obrane od tuče : izvješće i mišljenje o opravdanosti daljnjeg rada sustava obrane od tuče u republici Hrvatskoj [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2018.
43 Annual report ... : (summary) [tisak + e-dokument] / Croatian Environment Agency. - Zagreb : Croatian Environment Agency, 2003- . ISSN 1846-0062.
44 Annual report ... [e-dokument] / Croatian Meteorological and Hydrological Service. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2017- .
45 Annual report on coordinated environmental inspection controls 2008 [e-dokument] / Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction, Directorate for Inspection. - Zagreb : Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction, 2008.
46 Apell : svijest i pripravnost na neželjene događaje na lokalnoj razini : proces odgovora na tehnološke akcidente [tisak + e-dokument] / UNEP. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, 2001. ISBN 953-6793-07-5.
47 APO : glavni projekti : tko smo mi? [tisak] / Agencija za posebni otpad. - Zagreb : Agencija za posebni otpad - APO, 1995.
48 APO Novosti [tisak] / Agencija za posebni otpad. - Zagreb : Agencija za posebni otpad - APO, 1995-2000. ISSN 1330-5743. NE IZLAZI VIŠE!.
49 Arrangement between the State Office for Radiological and Nuclear Safety of the Republic of Croatia and the United States Nuclear Regulatory Commission for the exchange of technical information and cooperation in nuclear safety matters [e-dokument] / State Office for Nuclear Safety. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, [2013.].
50 Atlas ptica Nacionalnog parka Paklenica [tisak] / Gordan Lukač. - Starigrad-Paklenica : Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica" : Hrvatski prirodoslovni muzej, 2011. ISBN 978-953-55006-2-9.
51 Atlas vjetra : osnova za procjenu energetskog potencijala vjetra [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod, Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj, Služba za meteorološka istraživanja i modeliranja. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, [2013.].
52 Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju - (Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, NN-MU 003/1994).
53 Baselska konvencija. Dokument 1. : Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju [tisak] - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša Republike Hrvatske, 1994.
54 Baselska konvencija. Dokument 2. : Priručnik za primjenu Baselske konvencije [tisak] - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša Republike Hrvatske, 1994.
55 Baselska konvencija. Dokument 3. : Status potpisa i ratifikacija. Ovlaštene ustanove. Središta [tisak] - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša Republike Hrvatske, 1994.
56 Baza podataka o hrvatskim tlima [tisak] / Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša. - Zagreb : Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, 1997-1999 .
57 Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu - (NN-MU 001/2006).
58 Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993). NE primjenjuje se kao službeni tekst u RH!.
59 Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača od 22. ožujka 1985 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993).
60 Bibliografija 1947.-2006. : bibliografija zaposlenika Državnog hidrometeorološkog zavoda u razdoblju 1947. - 2006. : šezdeset godina postojanja hidrometeorološke službe u Republici Hrvatskoj [tisak] = Bibliography 1947 - 2006 : Bibliography of papers published by the Croatian Meteorological and Hydrological Service personnel during the period 1947-2006 : sixty years of existence of the Meteorological and Hydrological Service in the Republic of Croatia / urednici Branka Ivančan-Picek, Ivančica Mihovilić, Lobel Machala. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2007. ISBN 978-953-7526-00-9.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655