Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Godi筺je izvje规e sustava 緐rnog uzbunjivanja za hranu i hranu za 緄votinje u Republici Hrvatskoj (HR RASFF) za ... godinu [e-dokument] = Annual report for rapid alert system for food and feed (HR RASFF) in Croatia, ... / Hrvatska agencija za hranu. - Osijek : Hrvatska agencija za hranu, 2007- .
212 Godi筺je izvje规e za ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Slu綽a za antidoping. - Zagreb : Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, 2017- .
213 Godi筺je izvje规e za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za za箃itu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za za箃itu zdravlja i sigurnost na radu, 2013- .
214 Godi筺je izvje规e za ... godinu [tisak + e-dokument] = Annual report ... / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2013- . ISSN 1333-3496.
215 Godi筺ji financijski izvje箃aj (nerevidiran, nekonsolidiran) za razdoblje sije鑑nj - prosinac 2011. godine [e-dokument] / Imunolo筴i zavod. - Zagreb : Imunolo筴i zavod, 2012.
216 Godi筺ji financijski izvje箃aj za 2010. godinu [tisak] / Hrvatski zavod za hitnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za hitnu medicinu, 2011.
217 Godi筺ji financijski izvje箃aji i izvje箃aj neovisnog revizora ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping. - Zagreb : Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, 2015- .
218 Godi筺ji financijski izvje箃aji i izvje规e neovisnog revizora o revizijskom uvidu za godinu .... [e-dokument] / Hrvatska komora zdravstvenih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 2018-.
219 Godi筺ji financijski izvje箃aji i Izvje规e neovisnog revizora za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska komora medicinskih sestara. - Zagreb : Hrvatska komora medicinskih sestara, 2018- .
220 Godi筺ji financijski izvje箃aji neprofitne organizacije i Izvje规e neovisnog revizora za godinu koja je zavr筰la ... godine [e-dokument] / Hrvatska komora fizioterapeuta. - Zagreb : Hrvatska komora fizioterapeuta, 2019-.
221 Godi筺ji financijski izvje箃aji za 2012. godinu [e-dokument] / Imunolo筴i zavod. - Zagreb : Imunolo筴i zavod, 2013.
222 Godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju financijskog plana za ... godinu [e-dokument] / Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek. - Osijek : Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, 2021-.
223 Godi筺ji izvje箃aj o obavljenim poslovima sukladno Programu i Planu rada Hrvatskog zavoda za telemedicinu : za razdoblje ... godine [e-dokument] / Zavod za telemedicinu. - Zagreb : Zavod za telemedicinu, 2014.
224 Godi筺ji izvje箃aj o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za telemedicinu : za razdoblje ... godine [e-dokument] / Zavod za telemedicinu. - Zagreb : Zavod za telemedicinu, 2013- .
225 Godi筺ji izvje箃aj o radu sanitarne inspekcije u podru鑚u sigurnosti hrane : izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprje餰nje zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2016- .
226 Godi筺ji izvje箃aj za ... = Annual report for ... [tisak + e-dokument] / Institut za medicinska istra緄vanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istra緄vanja i medicinu rada, 2010- . ISSN 1847-294X.
227 Godi筺ji plan rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb" za .... godinu [e-dokument] / Centar za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb". - Zagreb : Centar za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb", 2019-.
228 Godi筺ji plan rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za ... godinu [e-dokument] / Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek. - Osijek : Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, 2021-.
229 Godi筺ji plan rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka za .... godinu [e-dokument] / Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka. - Rijeka : Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, 2019- .
230 Godi筺ji plan rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split za ..... godinu [e-dokument] / Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split. - Split : Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split, 2020- .
231 Godi筺ji plan rada Hrvatske psiholo筴e komore za 2004. [e-dokument] / Hrvatska psiholo筴a komora. - Zagreb : Hrvatska psiholo筴a komora, 2004.
232 Godi筺ji plan rada Ministarstva zdravstva za 2021. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2021.
233 Godi筺ji plan rada Ministarstva zdravstva za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2022.
234 Godi筺ji plan rada Ureda za suzbijanje zlouporabe droga za 2016. godinu [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 2016.
235 Godi筺ji plan rada Ureda za suzbijanje zlouporabe droga za 2017. godinu [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 2017.
236 Godi筺ji plan rada Ureda za suzbijanje zlouporabe droga za 2018. godinu [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 2018.
237 Godi筺ji plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2013.
238 Godi筺ji plan rada za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2014.
239 Godi筺ji plan rada za 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2016.
240 Godi筺ji plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655