Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2014.
242 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2015.
243 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2015.
244 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2015.
245 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2015.
246 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 2015.
247 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2015.
248 Plan nabave za 2016 [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 2016.
249 Plan nabave za 2016. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2015.
250 Plan nabave za 2016. godinu : (1.4.2016. do 31.12.2016.) [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2016.
251 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, [2016.].
252 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2016.
253 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2016.
254 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2016.
255 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2016.
256 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2016.
257 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2016.
258 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 2016.
259 Plan nabave za 2017. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2017.
260 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 2017.
261 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2017.
262 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2016.
263 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2017.
264 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2016.
265 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2017.
266 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 2016.
267 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet. - Sisak : Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, 2016.
268 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2018.
269 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2017.
270 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655