Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

121 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva, 2017- .
122 Izvje规e o radu : ... [e-dokument] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2013- .
123 Izvje规e o radu i poslovanju Gra餰vinskog fakulteta u Rijeci za razdoblje 01. listopad 2006. do 30. rujna 2007. godine [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Gra餰vinski fakultet. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Gra餰vinski fakultet, 2007.
124 Izvje规e o radu i poslovanju Sveu鑙li箃a u Zagrebu Tekstilno-tehnolo筴og fakulteta : za razdoblje ... godine [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Tekstilno-tehnolo筴i fakultet . - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Tekstilno-tehnolo筴i fakultet, 2012- .
125 Izvje规e o radu za razdoblje akademske godine .../... [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2010 - .
126 Izvje规e o realizaciji Akcijskog plana provedbe Strategije Sveu鑙li箃a u Splitu za 2017. : Pomorski fakultet [e-dokument] / Pomorski fakultet Sveu鑙li箃a u Splitu. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Pomorski fakultet, 2017.
127 Izvje规e o rezultatima vanjske neovisne periodi鑞e prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (audit) Prehrambeno-biotehnolo筴og fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018.
128 Izvje规e o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na Fakultetu elektrotehnike i ra鑥narstva [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva, 2013.
129 Izvje规e Stru鑞og povjerenstva o reakreditaciji sveu鑙li筺oga poslijediplomskog studija Biotehnologija i bioprocesno in緀njerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam Prehrambeno-biotehnolo筴og fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu : datum posjeta: 6. lipnja 2016. godine [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
130 Izvje规e Stru鑞og povjerenstva o reakreditaciji sveu鑙li筺oga poslijediplomskog studija Elektrotehnika i ra鑥narstvo : datum posjeta: 19. rujna 2016. godine [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
131 Izvje规e Stru鑞og povjerenstva o reakreditaciji sveu鑙li筺oga poslijediplomskog studija Elektrotehnika Fakulteta elektrotehnike, ra鑥narstva i informacijskih tehnologija Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku : datum posjeta: 6. lipnja 2016. godine [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
132 Izvje规e Stru鑞og povjerenstva o reakreditaciji sveu鑙li筺oga poslijediplomskog studija Elektrotehnika i informacijska tehnologija : datum posjeta: 21. rujna 2016. godine [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
133 Izvje规e Stru鑞og povjerenstva o reakreditaciji sveu鑙li筺oga poslijediplomskog studija Gra餰vinarstvo Fakulteta gra餰vinarstva, arhitekture i geodezije Sveu鑙li箃a u Splitu : datum posjeta: 21. rujna 2016. godine [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
134 Izvje规e Stru鑞og povjerenstva o reakreditaciji sveu鑙li筺oga poslijediplomskog studija Prehrambeno in緀njerstvo Prehrambeno-biotehnolo筴og fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu : datum posjeta: 7. lipnja 2016. godine [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
135 Izvje规e Stru鑞og povjerenstva o reakreditaciji sveu鑙li筺oga poslijediplomskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija : datum posjeta: 30. svibnja 2016. godine [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
136 Izvje规e Stru鑞og povjerenstva o reakreditaciji sveu鑙li筺oga poslijediplomskog studija Strojarstvo : datum posjeta: 21. rujna 2016. godine [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
137 Izvje规e Stru鑞og povjerenstva o reakreditaciji sveu鑙li筺oga poslijediplomskog studija Strojarstvo : datum posjeta: 1. lipnja 2016. godine [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
138 Izvje规e Stru鑞og povjerenstva o reakreditaciji sveu鑙li筺oga poslijediplomskog studija Tekstilna znanost i tehnologija : datum posjeta: 8. lipnja 2016. godine [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
139 Izvje规e Stru鑞og povjerenstva o reakreditaciji sveu鑙li筺oga poslijediplomskog studija ﹗marstvo i drvna tehnologija ﹗marskog fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu : datum posjeta: 6. lipnja 2016. godine [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
140 Kako pripremiti studente za izazove tr緄箃a rada? [e-dokument] / autori: Katarina Pa緐r Ani鑙 ; Bla緀nka Divjak. - Vara綿in : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Vara綿in, 2016. ISBN 978-953-6071-53-1.
141 Kartografski podaci o klizi箃ima u GIS-u kao tematski sloj prirodnih ograni鑕nja vezanih uz klimatske promjene. [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Rudarsko-geolo筴o-naftni fakultet. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja, 2019.
142 Katalog informacija [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Pomorski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Pomorski fakultet, 2012.
143 Katalog informacija [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2009.
144 Katalog informacija [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Rudarsko-geolo筴o-naftni fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Rudarsko-geolo筴o-naftni fakultet, 2011.
145 Katalog informacija Arhitektonskog fakulteta [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, [2012.].
146 Katalog informacija Instituta Ru餰r Bo筴ovi [e-dokument] / Institut Ru餰r Bo筴ovi. - Zagreb : Institut Ru餰r Bo筴ovi, 2012.
147 Katalog informacija Pomorskog fakulteta Sveu鑙li箃a u Rijeci [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Pomorski fakultet. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Pomorski fakultet, 2012.
148 Kodeks pona筧nja studenata Fakulteta elektrotehnike i ra鑥narstva Sveu鑙li箃a u Zagrebu : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva, 2016.
149 Kodeks pona筧nja studenata Fakulteta elektrotehnike i ra鑥narstva Sveu鑙li箃a u Zagrebu : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva, 2006.
150 Kronika Arhitektonskoga fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu za akademsku godinu 2008./09. : Chronicle of the Faculty of Architecture, University of Zagreb in academic year 2008/09 [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, [2009].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655