Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

91 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - ... [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2014- .
92 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - ... [e-dokument] / Institut Ruđer Bošković. - Zagreb : Institut Ruđer Bošković, 2014- .
93 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - ... [e-dokument] / Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017- .
94 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - ... [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 2017- .
95 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: .... [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet . - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet, 2014- .
96 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ..... [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2014- .
97 Izvješće o aktivnostima Povjerenstva za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u akademskoj godini .../... [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2013- .
98 Izvješće o ispunjenim ciljevima i zadacima Strategije razvoja Fakulteta ... - ... [e-dokument] / Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2012- .
99 Izvješće o prosudbi unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2011.
100 Izvješće o provedbi Strategije razvitka Građevinskog fakulteta Osijek (GFOS) za razdoblje 2009.-2013. u 2009. godini [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2010.
101 Izvješće o provedbi strategije razvitka Građevinskog fakulteta Osijek u ... godini (s analizom učinkovitosti) [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2015- .
102 Izvješće o provedbi Strategije Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2007.-2013. u 2007. godini [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2007.
103 Izvješće o provedbi Strategije Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2007.-2013. u 2009. godini [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2010.
104 Izvješće o provedbi Strategije Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2007.-2013. u 2008. godini [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2009.
105 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Brodarski institut. - Zagreb : Brodarski institut, 2016- .
106 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 2016-.
107 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019- .
108 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2011- .
109 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Institut Ruđer Bošković. - Zagreb : Institut Ruđer Bošković, 2017- .
110 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2017- .
111 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2017- .
112 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 2017- .
113 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2011- .
114 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2017- .
115 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 2018- .
116 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2018- .
117 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 2017- .
118 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Sveučilište uSplitu, Pomorski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2017- .
119 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2015- .
120 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2017- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655