Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

61 Godi筺je izvje规e o radu Povjerenstva za unaprje餰nje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja na Elektrotehni鑛om fakultetu u Osijeku u akademskoj godini .../... [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehni鑛i fakultet, Povjerenstvo za unaprje餰nje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehni鑛i fakultet, Povjerenstvo za unaprje餰nje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja, 2013- .
62 Godi筺je izvje规e o radu za akademsku godinu .../... [e-dokument] / Prehrambeno-biotehnolo筴i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu. - Zagreb : Prehrambeno-biotehnolo筴i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu, 2016- .
63 Godi筺je izvje规e o realizaciji strate筴og programa znanstvenih istra緄vanja [e-dokument] / Prehrambeno-biotehnolo筴i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu. - Zagreb : Prehrambeno-biotehnolo筴i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu, 2016- .
64 Godi筺je izvje规e Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za ak. god. .../... [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva, 2010- .
65 Godi筺je izvje规e Rudarsko-geolo筴o-naftnog fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu za akademsku godinu 2013/2014 [e-dokument] = Annual Report Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering for the academic year 2013/2014 / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Rudarsko-geolo筴o-naftni fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Rudarsko-geolo筴o-naftni fakultet, 2014. ISBN 978-953-6923-00-0.
66 Godi筺je izvje规e Rudarsko-geolo筴o-naftnog fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu za akademsku godinu .../... [e-dokument] = Annual Report Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering University of Zagreb for the academic year .../... / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Rudarsko-geolo筴o-naftni fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Rudarsko-geolo筴o-naftni fakultet, 2014- . ISSN 1849-5850.
67 Godi筺je izvje规e za ... ; Financijski plan poslovanja za ... [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Po綼r. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Po綼r, 2018- .
68 Godi筺ji akcijski plan : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Agronomski fakultet : za razdoblje od 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017. [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Agronomski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2017.
69 Godi筺ji akcijski plan : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Agronomski fakultet : za razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016. [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Agronomski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2016.
70 Godi筺ji akcijski plan : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Agronomski fakultet : za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Agronomski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2015.
71 Godi筺ji izvje箃aj Instituta "Ru餰r Bo筴ovi" ... [tisak + e-dokument] = Annual report of the Ru餰r Bo筴ovi Institute ... / Institut Ru餰r Bo筴ovi. - Zagreb : Institut Ru餰r Bo筴ovi, 2006- . ISSN 1332-0858.
72 Godi筺ji izvje箃aj o radu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Metalur筴og fakulteta za akademsku .../... godinu [e-dokument] / Metalur筴i fakultet u Sisku Sveu鑙li箃a u Zagrebu. - Sisak : Metalur筴i fakultet u Sisku Sveu鑙li箃a u Zagrebu, 2015- .
73 Godi筺ji plan rada za razdoblje akademske godine .../... [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2010- .
74 Godi筺ji plan Tehni鑛og fakulteta za popularizaciju znanosti za ... godinu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, 2009- .
75 Godi筺ji program rada za ...godinu [e-dokument] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2014- .
76 Hidrografski godi筺jak [tisak] / Dr綼vni hidrografski institut. - Split : Dr綼vni hidrografski institut, [1955]-1992. ISSN 0439-0938. NE IZLAZI VI〦!.
77 How to prepare students for the labour market challenges? [e-dokument] / authors: Katarina Pa緐r Ani鑙 ; Bla緀nka Divjak. - Vara綿in : University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, 2016. ISBN 978-953-6071-53-1.
78 Hrvoje Po綼r : velikan energetike i moderne sveu鑙li筺e nastave : 1916.-1991. [tisak + e-dokument] / uredili Julije Domac, Bo緊 Udovi鑙. - Zagreb : Energetski institut "Hrvoje Po綼r", 2003. ISBN 953-6474-38-7.
79 Inovacijska strategija Instituta Ru餰r Bo筴ovi [e-dokument] / Institut Ru餰r Bo筴ovi. - Zagreb : Institut Ru餰r Bo筴ovi, 2012.
80 Izvje箃aj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima : za razdoblje ... godine [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Grafi鑛i fakultet . - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Grafi鑛i fakultet, 2014- .
81 Izvje箃aj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2014. godine [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Arhitektonski fakultet . - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, [2015].
82 Izvje箃aj o provedbi Strategije Sveu鑙li箃a u ... godini na Gra餰vinskom fakultetu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Gra餰vinski fakultet. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Gra餰vinski fakultet, 2007- .
83 Izvje箃aj o provedenoj unutarnjoj prosudbi na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu za ... godinu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2017- .
84 Izvje箃aj samoanaliza ... [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Gra餰vinski fakultet. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Gra餰vinski fakultet, 2012- .
85 Izvje箃aj samoanaliza 2010 [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Vara綿in. - Vara綿in : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Vara綿in, 2010.
86 Izvje箃aji prora鑥na, prora鑥nskih i izvanprora鑥nskih korisnika : za razdoblje: ... [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Fakultet gra餰vinarstva, arhitekture i geodezije. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Fakultet gra餰vinarstva, arhitekture i geodezije, 2016- .
87 Izvje箃aji prora鑥na, prora鑥nskih i izvanprora鑥nskih korisnika : za razdoblje:... [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Pomorski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Pomorski fakultet, 2016-.
88 Izvje箃aji prora鑥na, prora鑥nskih i izvanprora鑥nskih korisnika [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gra餰vinski fakultet. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2016- .
89 Izvje箃aji prora鑥na, prora鑥nskih i izvanprora鑥nskih korisnika [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Tehni鑛i fakultet. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, 2016- .
90 Izvje箃aji prora鑥na, prora鑥nskih i izvanprora鑥nskih korisnika za razdoblje ... [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Geotehni鑛i fakultet u Vara綿inu . - Vara綿in : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Geotehni鑛i fakultet u Vara綿inu, 2014-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655