Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

301 Politika kvalitete [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2011.
302 Politika kvalitete Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu [e-dokument] / Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. - Split : Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, 2017.
303 Politika kvalitete Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, 2013.
304 Politika kvalitete Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2012.
305 Politika privatnosti - politika zaštite osobnih podataka [e-dokument] / Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2018.
306 Popis objavljenih radova nastavnika u akademskim godinama 1997./98. i 1998./99. [tisak] / Fakultet organizacije i informatike. - Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 1999.
307 Poslijediplomski doktorski studij iz područja tehničkih znanosti, polja strojarstva, brodogradnje, temeljnih tehničkih znanosti i interdisciplinarnih tehničkih znanosti : [2013] [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2013.
308 Poslijediplomski doktorski studij iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika : [2013] [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet . - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2013.
309 Poslijediplomski studiji građevinarstva : Doktorski studij : Specijalistički studij : studijski programi [tisak] / urednik Mladen Radujković. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 2007.
310 Poslovnik o knjižnici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2015.
311 Poslovnik o radu Upravnog vijeća [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 2020.
312 Poslovnik o radu Vijeća [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 2006.
313 Poslovnik Upravnog vijeća [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 2010.
314 Pravila za korištenje razvojnih koeficijenata (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Institut Ruđer Bošković. - Zagreb : Institut Ruđer Bošković, 2018.
315 Pravila za otvaranje radnih mjesta znanstvenika - povratnika [e-dokument] / Institut Ruđer Bošković. - Zagreb : Institut Ruđer Bošković, 2018.
316 Pravila za raspodjelu financijskih sredstava doznačenih za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. godinu [e-dokument] / Institut Ruđer Bošković. - Zagreb : Institut Ruđer Bošković, 2017.
317 Pravilnik aštite od požara [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 2022.
318 Pravilnik dodjele donacija i sponzorstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva [e-dokument] / Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2019.
319 Pravilnik Fakulteta prometnih znanosti o uvjetima i postupku izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja u području tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 2015.
320 Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, 2008.
321 Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2010.
322 Pravilnik o bagatelnoj nabavi roba, radova i usluga [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, 2014.
323 Pravilnik o dekanovoj nagradi za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad studentima Pomorskog fakulteta [e-dokument] / Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2018.
324 Pravilnik o demonstraturama [e-dokument] / Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.
325 Pravilnik o diplomskim i drugim ocjenskim radovima [e-dokument] / Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2021.
326 Pravilnik o dodatnim kriterijima za izbor na znanstvena radna mjesta [e-dokument] / Institut Ruđer Bošković. - Zagreb : Institut Ruđer Bošković, 2022.
327 Pravilnik o dodatnim uvjetima i načinu izbora u počasno zvanje professor emeritus [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 2013.
328 Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta [2015] [e-dokument] / Institut Ruđer Bošković. - Zagreb : Institut Ruđer Bošković, 2015.
329 Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta [2018] [e-dokument] / Institut Ruđer Bošković. - Zagreb : Institut Ruđer Bošković, 2018.
330 Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor zaposlenika na znanstveno-nastavna radna mjesta I. vrste na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655