Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Does stabilization work the same way in transition economies as in market economies? [tisak + e-dokument] / Evan Kraft. - Zagreb : National Bank of Croatia, 1996. - (NBC working papers ; 3).
272 Dohodak po osnovi primitaka u naravi : porezne obveze i obvezni doprinosi [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2006.
273 Dohodovna i cjenovna elastičnost hrvatske robne razmjene - analiza panel-podataka [tisak] / Vida Bobić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2010. - (HNB Istraživanja ; 29). ISSN 1334-0077 (online).
274 Dollarisation and the underground economy: accidental partners? [e-dokument] / Vedran Šošić, Michael Faulend. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2002. - (Occasional paper ; no. 15).
275 Dome, slatki dome: učinak subvencioniranja stambenih kredita na tržište nekretnina u Hrvatskoj [e-dokument] / Davor Kunovac, Ivan Žilić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021. - (HNB Istraživanja ; 63).
276 Doprinosi za obvezna osiguranja : (obvezni doprinosi) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 9. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011]. - ; 140(Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
277 Doprinosi za obvezna osiguranja : (obvezni doprinosi) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010]. - ; 122(Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
278 Doprinosi za obvezna osiguranja : (obvezni doprinosi) [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 6. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007.
279 Doprinosi za obvezna osiguranja : (obvezni doprinosi) [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
280 Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 10. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2013. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 175).
281 Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 11. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2014. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 181).
282 Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 12. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 184).
283 Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 13. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 199).
284 Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 9. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 157).
285 Doprinosi za obvezna osiguranja [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 13. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 199).
286 Dopunski sporazum uz Sporazum o uređenju neriješenih financijskih i gospodarskih pitanja (29. svibnja 1956.) [FNRJ - Mađarska] - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
287 Drugi Rebalans Financijskog plana - Plan prihoda za 2015. godinu i procjena za 2016. i 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015.
288 Društva za osiguranje i reosiguranje u Republici Hrvatskoj [tisak] / priredila Tanja Stahuljak. - Zagreb : Direkcija za nadzor društava za osiguranje, Hrvatski ured za osiguranje, 2003.
289 Društveni kapital u Hrvatskoj [e-dokument] / autori: Libby Cooper, Barry Knight, Sue Blackmore. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2005.
290 Državni proračun za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
291 Državni proračun za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2016.
292 Državni proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2017.
293 Državni proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
294 Državni proračun za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2020. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
295 Državni proračun za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
296 Državni proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2022. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2021.
297 Državni proračun... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015- .
298 Državni ured za reviziju : 1994. - 2004. [tisak] / glavna urednica Biserka Čoh Mikulec. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2004. ISBN 953-97283-2-0.
299 Državni ured za reviziju [e-građa] = The State Audit Office of Republic of Croatia / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2006. ISBN 953-97283-2-0.
300 Državni ured za reviziju [tisak] / odgovorni urednik Hrvoje Kordić. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 1997. ISBN 953-97283-0-4.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655