Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
[Plan nabave Javne ustanove "Nacionalni park Krka" za 2015. godinu] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2014.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Javna ustanova Nacionalni park Krka
Materijalni opis:PDF 226,27 KB [11 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* [Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove "Nacionalni park Krka" za 2015. godinu] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2014.
* [Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove "Nacionalni park Krka" za 2015. godinu : [14-8-15]] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2015.
* [Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove "Nacionalni park Krka" za 2015. godinu : [3]] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2015.
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/118/126546...
Sadržaj:Javna ustanova Nacionalni park Krka
javna nabava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655