Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
[Plan nabave Javne ustanove "Nacionalni park Krka" za 2014. godinu] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2013.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Javna ustanova Nacionalni park Krka
Materijalni opis:PDF 379,78 KB [18 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* [Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove "Nacionalni park Krka" za 2014. godinu] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2014.
* [2. izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove "Nacionalni park Krka" za 2014. godinu] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2014.
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/118/123754/P...
Sadržaj:Javna ustanova Nacionalni park Krka
javna nabava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655