Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akcijski plan za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama : završno izvješće [e-dokument] / Hidroprojekt-ing Zagreb, Hidroing Osijek, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Hrvatske vode
Materijalni opis:PDF 42,88 MB [539 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Naručitelji: Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/113/232570...
Sadržaj:talog u pročišćivaču voda
otpadne vode
obrada vode
gospodarenje otpadom

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655