Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
7. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode (Opatija, 30. svibnja - 1.lipnja 2019) [e-dokument] = 7th croatian water conference with international participation : Croatian Waters in environmental and nature protection / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2019.
Tip dokumentacije:studija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatske vode
Materijalni opis:PDF 68,3 MB [1226 str.]
Jezik:Hrvatski ; Engleski
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/113/195902...
Sadržaj:zaštita voda
zaštita okoliša
hidrologija
gospodarenje prirodnim izvorima
poplava
onečišćenje voda
vodno gospodarstvo
vodotok
unutrašnje morske vode

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655