Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Action Plan for Climate Change Adaptation : National Park Risnjak [e-dokument] / Institut za razvoj i međunarodne odnose ; Nacionalni park Risnjak ; Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Institut za razvoj i međunarodne odnose, 2017.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Institut za razvoj i međunarodne odnose
Materijalni opis:PDF 10,02 MB [63 str.]
Jezik:Engleski
Vidi:* ORIGINAL: Akcijski plan za prilagodbu klimatskim promjenama : Nacionalni park Risnjak [e-dokument] / Institut za razvoj i međunarodne odnose ; Nacionalni park Risnjak ; Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Institut za razvoj i međunarodne odnose, 2017.
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/440/173762...
Sadržaj:nacionalni park
klimatska promjena
prilagodba klimatskoj promjeni
Risnjak

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655