Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Autorska prava, norme i internet [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, [2008.].
Tip dokumentacije:promotivni dokument
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski zavod za norme
Materijalni opis:12 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:ISO i IEC međunarodne norme. Tekst ove brošure sadržava prilagođeni tekst publikacije "Navigation Copyright in a Digital World" s ljubaznim dopuštenjem Standards Council olf Canada, člana ISO-a za Kanadu, i Kanadskoga nacionalnog odbora IEC-a .
(signatura: H2=HZN-M:018656)
(inv. br.: 0016986)
Područje djelatnosti:Industrija i tehnologija
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/439/26208/ww...
Sadržaj:internet
međunarodna norma
autorsko pravo
pristup informacijama
reprografija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655