Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akreditacija: doprinosi sigurnijem svijetu : svjetski dan akreditacije 9.lipnja 2018 [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2018.
Tip dokumentacije:promotivni dokument
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska akreditacijska agencija
Materijalni opis:PDF 2,37 MB [8 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Industrija i tehnologija
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/438/42410/...
Sadržaj:akreditacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655