Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Administrativne upute za primjenu Haškoga sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna - cjeloviti tekst sa svim izmjenama i dopunama kakav je na snazi od 1. 1. 2008. godine - (NN-MU 002/2010).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Vidi:* Izmjene i dopune Administrativne upute za primjenu Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna na snazi od 1. siječnja 2012. godine [donesene na 30. sjednici Haške unije].
* Izmjene i dopune Administrativne upute za primjenu Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna na snazi od 1. siječnja 2014. godine [donesene na 32. sjednici Haške unije].
* Izmjene i dopune Administrativne upute za primjenu Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna na sanzi od 1. srpnja 2014. godine [donesene od strane direktora Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo 30. lipnja 2014. godine].
* Haški sporazum o međunarodnoj pohrani industrijskoga dizajna, od 6. studenoga 1925., revidiran u Hagu, 28. studenoga 1960. (Haški akt 1960.), i dopunjen u Stockholmu, 14. srpnja 1967., s izmjenama od 28. rujna 1979. (Stockholmski dopunski akt 1967.).
Područje djelatnosti:Industrija i tehnologija
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/56255/na...
Sadržaj:industrijska suradnja
dizajn i model

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655