Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Administrativne instrukcije za primjenu Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum - (NN-MU 012/2008).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2008-01-01
Vidi:* Dopune Administrativnim uputama za primjenu Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola koji se odnose na taj Sporazum (kakav je na snazi od 1. studenoga 2017.).
* Dopune Administrativnim uputama za primjenu Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola koji se odnose na taj Sporazum (na snazi od 1. travnja 2018. godine).
* Dopune Administrativnim uputama za primjenu Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola koji se odnose na taj Sporazum (na snazi od 1. veljače 2019. godine).
* Dopune Administrativnim uputama za primjenu Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (na snazi od 1. veljače 2020. godine).
* Dopune Administrativnim uputama za primjenu Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova na snazi od 1. veljače 2021. godine.
* Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova.
* Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova.
Područje djelatnosti:Industrija i tehnologija
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/44368/na...
Sadržaj:pravo o zaštitnom znaku
registrirani zaštitni znak

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655