Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
PDV za početnike [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 6. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 158).
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Institut za javne financije
Materijalni opis:PDF 431,73 KB [56 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 21. ožujka 2012. godine.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1332/85171/w...
SKUPNA RAZINA:Biblioteka Porezni priručnici i brošure.
Sadržaj:PDV
porezni obveznik
porezna osnovica
porezna olakšica

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655