Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Payment Transactions and Accounts : payment statistics... [e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016- . ISSN 2459-8585.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Jezik:Engleski
Napomena:E-DOKUMENT: (2015) ; (2016) ; (2017) ; (2018) ; (2019) ; (2020)
Vidi:* ORIGINAL: Platne transakcije i računi : statistika platnog prometa... [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016-. ISSN 2459-8097.
Obuhvaća:* Payment Transactions and Accounts : payment statistics.... 2015 [e-dokument].
* Payment Transactions and Accounts : payment statistics.... 2016 [e-dokument].
* Payment Transactions and Accounts : payment statistics.... 2017 [e-dokument].
* Payment Transactions and Accounts : payment statistics.... 2018 [e-dokument].
* Payment Transactions and Accounts : payment statistics.... 2019 [e-dokument].
* Payment Transactions and Accounts : payment statistics.... 2020 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:plaćanje
financijska transakcija
statistika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655