Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Memorandum o suglasnosti između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje - (Odluka o objavi Memoranduma o suglasnosti između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje, NN-MU 011/2003).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 2003-01-24
Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2003-02-13
Datum ratifikacije: 2003-05-29
Vidi:* Odluka o objavi Memoranduma o suglasnosti između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje.
* Dodatak br. 1 Memoranduma o suglasnosti između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Europska unija [kao potpisnik]
pretpristupna potpora
financijska suradnja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655