Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2012.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
Materijalni opis:PDF 972,23 KB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/63/51838/K...
Sadržaj:Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655