Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Ministarstva financija, Carinske uprave RH sa sistematiziranim pregledom informacija i s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2013].
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo financija
Materijalni opis:PDF 115,37 KB [15 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1372/99046/w...
Sadržaj:Ministarstvo financija
pristup informacijama
ministarstvo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655