Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Špišić Bukovica za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Virovitica. - Virovitica : Državni ured za reviziju, Područni ured Virovitica, 2011.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 33,98 KB [5 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/61/80558/www...
Sadržaj:Općina Špišić Bukovica
financijska kontrola

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655