Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2010.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 186,28 KB [25 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/61/66430/www...
Sadržaj:Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom
kontrola računa
središnja uprava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655