Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2017. godinu [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2017.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 136,64 KB [2 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/61/51851/P...
Sadržaj:Državni ured za reviziju
praktična izobrazba
uključivanje u rad

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655