Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Nacionalni sustav za obradu uvoznih carinskih deklaracija HRAIS : upute za gospodarstvenike : verzija 1.0 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Carinska uprava Ministarstva financija
Materijalni opis:PDF 999,77 KB [159 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1331/94102/w...
Sadržaj:uvoz
carinske formalnosti
carinski postupak EU-a
komunikacijski sustavi
elektronička pošta

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655