Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Najam stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Materijalni opis:48 str. ; 21 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H11.2=MFIN-M:015485)
(inv. br.: 0015318)
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:najam nekretnina
porez na dohodak
paušalni porez
porezna politika
turizam

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655