Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Anketni upitnik o upravljanju rizicima u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2011.
Tip dokumentacije:stručna podloga i analiza
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Materijalni opis:PDF 415,21 KB [29 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/513/97127/ww...
Sadržaj:upravljanje rizicima
osiguranje
reosiguranje
osiguravajuće društvo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655