Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Kreditiranje EU projekata privatnog sektora : (Program kreditiranja projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova privatnog sektora) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
Tip dokumentacije:program
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2016) lipanj, prosinac
Obuhvaća:* Kreditiranje EU projekata privatnog sektora : (Program kreditiranja projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova privatnog sektora). 2016 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:kreditna politika
poticanje ulaganja
kredit
projekt od zajedničkog interesa
strukturni fondovi
politika ulaganja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655