Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, NN-MU 007/2018).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2018-07-03
Datum ratifikacije: 2018-10-12
Datum stupanja na snagu: 2018-07-04
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2018_10_7_57.html
Sadržaj:Norveška [kao potpisnik]
financijska pomoć

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655