Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o oslobađanju plaćanja dijela naknada [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.
Tip dokumentacije:pravilnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Materijalni opis:PDF 223,67 KB [3 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/513/63128/...
Sadržaj:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
nadzorno tijelo
naknade i troškovi

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655