Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Split. - Split : Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 2016.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 3,60 MB [389 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/61/146537/...
Sadržaj:revizija
javna imovina
Splitsko-dalmatinska regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655