Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.
Tip dokumentacije:poslovnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Materijalni opis:PDF 261,16 KB [16 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/513/148237...
Sadržaj:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
osiguranje
osigurani rizik

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655