Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Program rada za ... godinu [e-dokument] / Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu. - Zagreb : Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu, 2012- .
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2012)
Obuhvaća:* Program rada za ... godinu. 2012 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Društvena skrb
Sadržaj:Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu
pripomoć za školovanje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655