Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Osiguranici mirovinskog osiguranja prema županijama, općinama i osnovama osiguranja ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2018-.
Tip dokumentacije:popis
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Jezik:Hrvatski
Obuhvaća:* Osiguranici mirovinskog osiguranja prema županijama, općinama i osnovama osiguranja .... 2018 [e-dokument].
* Osiguranici mirovinskog osiguranja prema županijama, općinama i osnovama osiguranja .... 2019 [e-dokument].
* Osiguranici mirovinskog osiguranja prema županijama, općinama i osnovama osiguranja .... 2020 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Rad, zapošljavanje i mirovinski sustav
Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:mirovinsko osiguranje
statistika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655