Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Okvirni ugovor o kreditu između Republike Hrvatske, Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Razvojne banke Vijeća Europe, za financiranje kreditnog programa malog i srednjeg poduzetništva - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o kreditu između Republike Hrvatske, Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Razvojne banke Vijeća Europe, za financiranje kreditnog programa malog i srednjeg poduzetništva, NN-MU 009/2001).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Pariz, 2001-02-16, Zagreb, 2001-03-15
Datum ratifikacije: 2001-07-12
Datum stupanja na snagu: 2001-09-19
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o kreditu između Republike Hrvatske, Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Razvojne banke Vijeća Europe, za financiranje kreditnog programa malog i srednjeg poduzetništva.
* Ugovor o izmjenama i dopunama Okvirnog ugovora o kreditu između Republike Hrvatske, Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Razvojne banke Vijeća Europe za financiranje kreditnog programa malog i srednjeg poduzetništva F/P 1392 (2000) ADD 1.
* Objava o stupanju na snagu Okvirnog ugovora o kreditu između Republike Hrvatske i Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Razvojne banke Vijeća Europe, za financiranje kreditnog programa malog i srednjeg poduzetništva.
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Razvojna banka Vijeća Europe [kao potpisnik]
međunarodni kredit
mala i srednja poduzeća

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655