Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država - (Odluka o objavi Konvencije o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država, NN-MU 002/1998).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Washington, 1965-03-18
Datum ratifikacije: 1998-01-22
Datum stupanja na snagu: 1998-10-22
Vidi:* Odluka o objavi Konvencije o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država.
* Objava o stupanju na snagu Konvencije o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova
ulaganje
mirenje
arbitraža

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655