Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Nacionalna zaklada za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu. - Zagreb : Nacionalna zaklada za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu, 2009- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Nacionalna zaklada za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2009) ; (2010) ; (2011) ; (2012) ; (2013) ; (2014)
Obuhva鎍:* Izvje规e o radu za ... godinu. 2009 [e-dokument].
* Izvje规e o radu za ... godinu. 2010 [e-dokument].
* Izvje规e o radu za ... godinu. 2011 [e-dokument].
* Izvje规e o radu za ... godinu. 2012 [e-dokument].
* Izvje规e o radu za ... godinu. 2013 [e-dokument].
* Izvje规e o radu za ... godinu. 2014 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Dru箃vena skrb
Sadr綼j:Nacionalna zaklada za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu
rezultat poslovanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655