Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Zaklada policijske solidarnosti. - Zagreb : Zaklada policijske solidarnosti, 2018- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Zaklada policijske solidarnosti
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2017) ; (2018)
Obuhva鎍:* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2017 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2018 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Dru箃vena skrb
Sadr綼j:Zaklada policijske solidarnosti
javnost uprave

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655