Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu [tisak + e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 1995- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Dr綼vni ured za reviziju
Jezik:Hrvatski
Napomena:TISAK: (1995) ; (1996) ; (1997) ; (1998) ; (1999) ; (2000) ; (2002) ; (2003) ; (2004) ; (2005) ; (2006) ; (2008) ; (2009) ; (2010) ; (2011)
E-DOKUMENT: (2002) ; (2003) ; (2004) ; (2005) ; (2006) ; (2007) ; (2008) ; (2009) ; (2010) ; (2012) ; (2013) ; (2014) ; (2015) ; (2016) ; (2017) ; (2018) ; (2019) ; (2020) ; (2021)
(signatura: H2=revizija-S:030474)
(inv. br.: 0012849)
Obuhva鎍:* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2002 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2003 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2004 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2005 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2006 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2007 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2008 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2009 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2010 [tisak + e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2012 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2013 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2014 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2015 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2016 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2017 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2018 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2019 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2020 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu. 2021 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Sadr綼j:Dr綼vni ured za reviziju
financijska kontrola
kontrola ra鑥na

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655