Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o provedbi mjera i aktivnosti za unaprje餰nje financijske pismenosti potro筧鑑 za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo financija
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2018)
Obuhva鎍:* Izvje规e o provedbi mjera i aktivnosti za unaprje餰nje financijske pismenosti potro筧鑑 za ... godinu. 2017 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi mjera i aktivnosti za unaprje餰nje financijske pismenosti potro筧鑑 za ... godinu. 2018 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Sadr綼j:akcijski program
za箃ita potro筧鑑
financijska pismenost

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655