Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2017- .
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Jezik:Hrvatski ; Engleski
Napomena:E-DOKUMENT: (2016)
Obuhvaća:* Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2016 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
javnost uprave
objavljivanje informacija
pravo na informiranje
pravo na ponovnu uporabu informacija
pristup informacijama

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655