Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kneževi Vinogradi za 2011. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek. - Osijek : Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek, 2012.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 149,74 KB [14 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/61/96788/www...
Sadržaj:Općina Kneževi Vinogradi
kontrola računa

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655