Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Umjetničke akademije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek. - Osijek : Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek, 2011- .
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2009)
Obuhvaća:* Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Umjetničke akademije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za .... 2009 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:Umjetnička akademija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
kontrola računa
fakultet

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655