Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Program priprema turističke 2004. [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/007] Sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-02-25] : prilozi za raspravu).
242 Program priprema turističke 2004. [e-dokument] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/073] Sedamdeset treća sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-11-06] : prilozi za raspravu).
243 Program prostornog uređenja Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / glavni urednik Matija Salaj. - Zagreb : Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske, Zavod za prostorno planiranje, 1999. ISBN 953-97403-1-2.
244 Program provođenja strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/021] Dvadeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-05-13] : prilozi za raspravu).
245 Program rada za 1999. godinu [tisak] / Hrvatska gospodarska komora - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 1999.
246 Program rada za razdoblje 2012. - 2016. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za medunarodne odnose. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2012.
247 Program razvoja brdsko-planinskih područja [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
248 Program razvoja gospodarstva Općine Nijemci za period: 2013.-2015. godina [e-dokument] / Općina Nijemci. - Nijemci : Općina Nijemci, 2012.
249 Program razvoja gospodarstva Općine Nijemci za period: 2016.-2018. godina [e-dokument] / Općina Nijemci. - Nijemci : Općina Nijemci, 2016.
250 Program razvoja Grada Dubrovnika do 2020. godine [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2007.
251 Program razvoja otoka u ... godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016- .
252 Program razvoja stočarskih poduzetničkih zona Općine Otok [e-dokument] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. - Otok : Općina Otok, 2006.
253 Program ukupnog razvitka Grada Krka : strateški dio [e-dokument] / Grad Krk. - Krk : Grad Krk, 2007.
254 Program ukupnog razvoja (PUR) Grada Vrgorca [e-dokument] / Grad Vrgorac. - Vrgorac : Grad Vrgorac, 2007.
255 Program ukupnog razvoja 2014. - 2020. [e-dokument] / [nositelj projekta: Adria Bonus d.o.o. Poreč]. - Tar Vabriga : Općina Tar Vabriga, 2014.
256 Program ukupnog razvoja 2014.-2020. : Grad Petrinja [e-dokument] / Grad Petrinja. - Petrinja : Grad Petrinja, 2014.
257 Program ukupnog razvoja 2014.-2020. godina : programski dio - Strategija razvoja [e-dokument] / Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o.. - Kostrena : Općina Kostrena, 2014.
258 Program ukupnog razvoja 2015. g. - 2020. g. [e-dokument] / Adria Bonus d.o.o.. - Povljana : Općina Povljana, 2015.
259 Program ukupnog razvoja 2016.-2020., Grad Kastav : strategija razvoja [e-dokument] / Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.. - Kastav : Grad Kastav, 2015.
260 Program ukupnog razvoja : analiza situacije [e-dokument] / MICRO projekt. - Split : Grad Omiš, 2011.
261 Program ukupnog razvoja : strategija razvoja [e-dokument] / MICRO projekt. - Split : Grad Omiš, 2011.
262 Program ukupnog razvoja : strategija razvoja Grad Makarska [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Makarska : Grad Makarska, 2010.
263 Program ukupnog razvoja Grada Knina, Općina Biskupija, Ervenik, Kijevo i Kistanje [e-dokument] / Appono d.o.o.. - Knin : Grad Knin, 2008.
264 Program ukupnog razvoja Grada Lepoglave [e-dokument] / Grad Lepoglava. - Lepoglava : Grad Lepoglava, 2009.
265 Program ukupnog razvoja Grada Novigrada - Cittanova za razdoblje 2015. - 2020. godine [e-dokument] / Grad Novigrad - Cittanova. - Novigrad : Grad Novigrad - Cittanova, 2015.
266 Program ukupnog razvoja Grada Virovitice 2012-2013 [e-dokument] / Grad Virovitica, Gradonačelnik. - Virovitica : Grad Virovitica, 2012.
267 Program ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014.-2020. [e-dokument] / Grad Virovitica, Gradonačelnik. - Virovitica : Grad Virovitica, 2014.
268 Program ukupnog razvoja Grada Vrgorca za razdoblje od 2021. - 2030. [e-dokument] / Grad Vrgorac. - Vrgorac : Grad Vrgorac, 2021.
269 Program ukupnog razvoja Grada Vukovara [e-dokument] / Grad Vukovar. - Vukovar : Grad Vukovar, 2010.
270 Program ukupnog razvoja Grada Zlatara : 2019. - 2204. [e-dokument] / Proeduco d.o.o.. - Zlatar : Grad Zlatar, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655