Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Godišnji plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2017.
242 Godišnji plan rada za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2018.
243 Godišnji plan rada za 2020. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2019.
244 Godišnji plan redovitog stručnog nadzora nad radom primalja za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, 2013.
245 Godišnji program rada Hrvatske komore primalja i Financijski plan za njegovu provedbu za 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, 2016.
246 Godišnji program rada Hrvatske komore primalja i Financijski plan za njegovu provedbu za 2018. godinu [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, 2017.
247 Godišnji program rada Hrvatske komore primalja i Financijski plan za njegovu provedbu za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, 2018.
248 Godišnji program rada Hrvatske komore primalja i Financijski plan za njegovu provedbu za 2020. godinu [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, 2019.
249 Godišnji program rada Hrvatske komore primalja i Financijski plan za njegovu provedbu za 2020. godinu [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, 2019.
250 Godišnji program rada Hrvatske komore primalja i Financijski plan za njegovu provedbu za 2021. godinu [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, 2020.
251 Godišnji program rada Hrvatske komore primalja i Financijski plan za njegovu provedbu za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, 2021.
252 Godišnji program rada Hrvatske komore primalja i Financijski plan za njegovu provedbu za 2023. godinu [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, 2022.
253 Godišnji program rada Hrvatske psihološke komore za 2021. [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2021.
254 Godišnji program rada za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2022.
255 Godišnji program rada za 2023. godinu [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2023.
256 Godišnjica u novom ustroju [tisak] / Franjo Plavšić, Zdravko Lovrić, Alka Wolf-Čoporda. - Zagreb : Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, 2011. ISBN 978-953-55855-2-7.
257 Govoriš li donorski? [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, [2011].
258 Guidelines for Drug-related Harm Reduction Programmes [e-dokument] / Office for Combating Drug Abuse. - [Zagreb] : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 2016.
259 HALMED : Agencija za lijekove i medicinske proizvode [e-dokument] / Agencija za lijekove i medicinske proizvode. - Zagreb : Agencija za lijekove i medicinske proizvode, 2012.
260 HALMED : Agency for Medicinal Products and Medical Devices of Croatia [e-dokument] / Agency for Medicinal Products and Medical Devices. - Zagreb : Agency for Medicinal Products and Medical Devices, 2013.
261 Health care reform : strategy and plan for the reform of the health care system and health insurance of the Republic of Croatia [tisak] / Ministry of Health of the Republic of Croatia. - Zagreb : Ministry of Health of the Republic of Croatia, 2000.
262 Health tourism project catalogue : catalogue of investment projects in health thermal tourism [e-dokument] / Ministry of Health, Institute for Health Tourism Services. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2015- .
263 Hitna ratna kirurgija : priručnik : priređeno za potrebe Glavnog stožera Saniteta Republike Hrvatske [tisak] / Glavni stožer Saniteta. - Zagreb : Glavni stožer Saniteta Republike Hrvatske, 1991.
264 HIV / AIDS, stigma i diskriminacija : pojmovnik HIV / AIDSa [e-dokument] / United States Agency for International Development (USAID) ; American International Health Alliance (AIHA) ; Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar. - Zagreb : Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampara, 2004.
265 HIV : kako smanjiti rizik od zaražavanja virusom AIDS-a i hepatitisa [tisak] / Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske ; priredio Slavko Sakoman. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, [1995].
266 HIV : živjeti s virusom humane imunodeficijencije [tisak] / Josip Begovac. - 5. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2006.
267 HIV, AIDS : zaštita, testiranje [tisak] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2004.
268 HIV-bolest : osnovne činjenice, mjere zaštite i etički aspekti : priručnik za zdravstvene djelatnike [tisak] / Josip Begovac, Ira Gjenero-Margan. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2002.
269 HIV-bolest : priručnik za zdravstvene djelatnike [tisak] / Josip Begovac, Ira Gjenero-Margan. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1998.
270 HIV/AIDS i mladi - Hrvatska 2005 : informiranost o HIV/AIDS-u, stavovi i seksualno ponašanje u nacionalnom uzorku mladeži (18 - 24) [tisak + e-dokument] / Aleksandar Štulhofer... [et al.]. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2006. ISBN 953-7031-18-7.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655