Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 HZN e-glasilo : službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2009- .
242 HZN Glasilo [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2005- 2008 . ISSN 1845-6456. NE IZLAZI VIŠE!.
243 IEC statut i poslovnik = IEC statutes and rules of procedure [tisak] / Međunarodno elektroničko povjerenstvo = International Electrotechnical Commission. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998.
244 IEC-ov sustav shema za ocjenu sukladnosti elektrotehničke opreme i sastavnica (IECEE) -Temeljna pravila = IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE) - Basic Rules [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - 9. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2006. - (Hrvatska norma HRN IECEE ; 1).
245 IECEE-ova shema za međusobno priznavanje ispitnih certifikata za elektrotehničku opremu i sastavnice (CB shema) - Poslovnik = Scheme of the IECEE for Mutual Recognition of Test Certificates for Electrotechnical Equipment and Components (CB Scheme) -Rules of Procedure [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - 10. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2006. - (Hrvatska norma HRN IECEE ; 2).
246 ILAC-ova politika o sudjelovanju u aktivnostima ispitivanja sposobnosti [e-dokument] = ILAC Policy for participation in proficiency testing activities : ILAC P9:11/2010 / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2010.
247 INCENTIV : Informacijski centar za intelektualno vlasništvo [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2010.
248 Informacije i dokumentacija - Zahtjevi za postupke i materijale za uvez koji se koriste u proizvodnji knjiga (ISO 11800:1998) [tisak] = Information and documentation - Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books (ISO 11800:1998) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 11800).
249 Informacije i dokumentacija - Arhivski papir - Zahtjevi za postojanost i trajnost (ISO 11108:1996) [tisak] = Information and documentation - Archival paper - Requirements for permanence and durability (ISO 11108:1996) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 11108).
250 Informacije i dokumentacija - Bibliografski opis i bibliografske bilješke - Pravila za skraćivanje bibliografskih izraza (ISO 832:1994) [tisak] = Information and documentation - Bibliographic description and references - Rules for the abbreviation of bibliographic terms (ISO 832:1994) = Information et documentation - Description et références bibliographiques - Régles pour l'abréviation des termes bibliographiques (ISO 832:1994) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 832).
251 Informacije i dokumentacija - Međunarodna knjižnična statistika (ISO 2789:2003; EN ISO 2789:2003) [tisak] = Information and documentation - International library statistics (ISO 2789:2003; EN ISO 2789:2003) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - (Hrvatska norma HRN EN ISO ; 2789).
252 Informacije i dokumentacija - Međunarodne knjižnične statistike (ISO 2789:1991) [tisak] = Information and documentation - International library statistics (ISO 2789:1991) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 2789).
253 Informacije i dokumentacija - Međunarodni standardni broj muzikalija ( ISMN ) ( ISO 10957:1993 ) [tisak] = Information and documentation - international standard music number ( ISMN ) ( ISO 10957:1993 ) = Information et documentation - Numéro international normalisé de la musique ( ISMN ) ( ISO 10957:1993 ) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Nacrt Hrvatske norme).
254 Informacije i dokumentacija - Međunarodni standardni broj muzikalija (ISMN) (ISO 10957:1993) [tisak] = Information and documentation - International standard music number (ISMN) (ISO 10957:1993) = Information et documentation - Numéro international de la musique [ISMN] [ISO 10957:1993] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2003. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 10957).
255 Informacije i dokumentacija - Međunarodni standardni broj za serijske publikacije (ISSN) (ISO 3297:1998) [tisak] = Information and documentation - International standard serial number (ISSN) (ISO 3297:1998) = Information et documentation - Numéro international normalisé des publications en série (ISSN) (ISO 3297:1998) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 3297).
256 Informacije i dokumentacija - Međunarodni standardni broj za serijske publikacije (ISSN) (ISO 3297:1998) [tisak] = Information and documentation - International standard serial number (ISSN) (ISO 3297:1998) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 3297).
257 Informacije i dokumentacija - Međunarodni standardni broj za tehnička izvješća (ISRN) (ISO 10444:1994) [tisak] = Information and documentation - International standard technical report number (ISRN) (ISO 10444:1994) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 10444).
258 Informacije i dokumentacija - Međunarodni standardni knjižni broj ( ISBN ) ( ISO 2108:1992 ) [tisak] = Information and documentation - international standard book numbering ( ISBN ) ( ISO 2108:1992 ) = Information et documentation - Systeme international pour la numérotation des livres ( ISBN ) ( ISO 2108:1992 ) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Nacrt Hrvatske norme).
259 Informacije i dokumentacija - Međunarodni standardni knjižni broj (ISBN) (ISO 2108:1992) [tisak] = Information and documentation - International standard book numbering (ISBN) (ISO 2108:1992 ) = Information et documentation - Systéme international pour la numérotation des livres (ISBN) (ISO 2108:1992) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2003. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 2108).
260 Informacije i dokumentacija - Međunarodni standardni knjižni broj (ISBN) (ISO 2108:1992) [tisak] = Information and documentation - International standard book numbering (ISBN) (ISO 2108:1992) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 2108).
261 Informacije i dokumentacija - Međunarodni standardni kod za snimke (ISRC) (ISO 3901:2001) [tisak] = Information and documentation - International Standard Recording Code (ISRC) (ISO 3901:2001) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 3901).
262 Informacije i dokumentacija - Naslovni listovi knjiga (ISO 1086:1991) [tisak] = Information and documentation - Title leaves of books (ISO 1086:1991) = Information et documentation - Feuillets de titre des livres (ISO 1086:1991) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 1086).
263 Informacije i dokumentacija - Navod o fondu - Sažeti opis ( ISO 10324:1997 ) [tisak] = Information and documentation - holdings statements - summary level ( ISO 10324:1997 ) = Information et documentation - états de collection - niveau succinct ( ISO 10324:1997 ) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Nacrt Hrvatske norme).
264 Informacije i dokumentacija - Papir za dokumente - Zahtjevi za postojanost (ISO 9706:1994 ; EN ISO 9706:1998) [tisak] = Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence (ISO 9706:1994 ; EN ISO 9706:1998) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN EN ISO ; 9706).
265 Informacije i dokumentacija - Pokazatelji učinka knjižnica (ISO 11620:1998) [tisak] = Information and documentation - Library performance indicators (ISO 11620:1998) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 11620).
266 Informacije i dokumentacija - Postojanost i trajnost zapisa, tiska i kopiranja na papiru - Zahtjevi i postupci ispitivanja (ISO 11798:1999) [tisak] = Information and documentation - Permanence and durability of writing, printing and copying on paper - Requirements and test methods (ISO 11798:1999) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 11798).
267 Informacije i dokumentacija - Pravila za skraćivanje riječi u naslovu i naslova publikacija (ISO 4:1997) [tisak] = Information and documentation - Rules for the abbreviation of title words and titles of publications (ISO 4:1997) = Information et documentation - Régles pour l'abréviation des mots dans les titres et des titres des publications (ISO 4:1997) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 4).
268 Informacije i dokumentacija - Uobličavanje kataloga normi (ISO 7220:1996) [tisak] = Information and documentation - Presentation of catalogues of standards (ISO 7220:1996) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 7220).
269 Informacije i dokumentacija - Upravljanje spisima - 1. dio: Općenito (ISO 15489-1:2001) [tisak] = Information and documentation - Records management - Part 1: General (ISO 15489-1:2001) = Information et documentation - "Records management" - Partie 1: Principles directeurs (ISO 15489-1:2001) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004- . - (Hrvatska norma HRN ISO ; 15489).
270 Informacije i dokumentacija - Upravljanje spisima - 1. dio: Općenito (ISO 15489-1:2001) [tisak] = Information and documentation - Records management - Part 1: General (ISO 15489-1:2001) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 15489).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655