Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Godi筺je izvje规e o obrani za ..... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013- .
242 Godi筺je izvje规e o provedbi utvr餰ne politike, planova i propisa u svezi s nadzorom i za箃itom prava i interesa Republike Hrvatske na moru za .... godinu [e-dokument] / Sredi筺ja koordinacija za nadzor i za箃itu prava i interesa Republike Hrvatske na moru. - Zagreb : Sredi筺ja koordinacija za nadzor i za箃itu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, 2012- .
243 Godi筺je izvje规e o radu podru鑞ih ureda za za箃itu i spa筧vanje (PUZS-a) za ... godinu [e-dokument] / Dr綼vna uprava za za箃itu i spa筧vanje. - Zagreb : Dr綼vna uprava za za箃itu i spa筧vanje, 2016- .
244 Godi筺je izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska. - Vinkovci : Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, 2010- .
245 Godi筺je izvje规e o spremnosti obrambenog sustava, provo餰nju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oru綼nim snagama Republike Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2005.
246 Godi筺je izvje规e o spremnosti obrambenog sustava, provo餰nju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oru綼nim snagama Republike Hrvatske s Izvje规em o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2007.
247 Godi筺je izvje规e o spremnosti obrambenog sustava, provo餰nju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oru綼nim snagama Republike Hrvatske s Izvje规em o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2008.
248 Godi筺je izvje规e o spremnosti obrambenog sustava, provo餰nju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oru綼nim snagama Republike Hrvatske za 2012. godinu, s izvje规em o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2013.
249 Godi筺je izvje规e o spremnosti obrambenog sustava, provo餰nju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oru綼nim snagama Republike Hrvatske za 2008. godinu, s Izvje规em o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2009.
250 Godi筺je izvje规e o spremnosti obrambenog sustava, provo餰nju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oru綼nim snagama Republike Hrvatske za 2009. godinu, s Izvje规em o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj za 2009. godinu [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2010.
251 Godi筺je izvje规e o spremnosti obrambenog sustava, provo餰nju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oru綼nim snagama Republike Hrvatske za 2010. godinu, s izvje规em o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj za 2010. godinu [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2011.
252 Godi筺je izvje规e o stanju sigurnosti na podru鑚u Krapinsko-zagorske 緐panije u ... godini [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava krapinsko-zagorska. - Krapina : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava krapinsko-zagorska, 2021- .
253 Godi筺ji izvje箃aj za 2011. godinu (01.01.2011. god. - 31.12.2011. god.) [e-dokument] / Zrakoplovno-tehni鑛i centar. - Velika Gorica : Zrakoplovno-tehni鑛i centar, 2012.
254 Godi筺ji plan rada Hrvatske vatrogasne zajednice za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska vatrogasna zajednica. - Zagreb : Hrvatska vatrogasna zajednica, 2016-.
255 Godi筺ji plan rada Hrvatskog centra za razminiranje za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski centar za razminiranje. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2014- .
256 Godi筺ji plan rada Ministarstva obrane za .....godinu [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2014- .
257 Godi筺ji plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, [2013].
258 Godi筺ji plan rada za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2014.
259 Godi筺ji plan rada za 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2015.
260 Godi筺ji plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2016.
261 Godi筺ji plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2018.
262 Godi筺ji plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske, 2018.
263 Godi筺ji plan rada za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2019.
264 Godi筺ji plan rada za 2021. godinu [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2021.
265 Godi筺ji plan rada za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2021.
266 Gospodarska kriminalistika : uvod u kriminalisti鑛o istra緄vanje gospodarskog kriminaliteta i korupcije [tisak] / Ante Orlovi. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2016. ISBN 978-953-161-296-8.
267 Grad Benkovac, naselje Islam Gr鑛i, poljoprivredne povr筰ne : Zadarska 緐panija [e-dokument] / Drago Matija筫vi . - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2008. - (Idejni projekt razminiranja).
268 Grad Petrinja i Sisak, lijeva obala rijeke Kupe : Sisa鑛o-moslava鑛a 緐panija [e-dokument] / Drago Matija筫vi. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2008. - (Idejni projekt pretra緄vanja i razminiranja).
269 Grad Petrinja i Sisak, lijeva obala rijeke Kupe :Sisa鑛o-moslava鑛a 緐panija [e-dokument] / Drago Matija筫vi. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2008. - (Idejni projekt pretra緄vanja i razminiranja).
270 Grupno letenje avionom PC-9 M [tisak] / Slavko Grgi. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni sto緀r OS RH, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzra鑞a obrana, 2006.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655